UTFLYKTER

Vårt innehållsrika utflyktsprogram ger dig stora möjligheter. Det kan dock hända saker utanför vår kontroll från katalogens tryckning fram till din avresa. Vi reserverar oss därför för eventuella ändringar i programmet. Har du inte bokat Utflyktspaketet före avresa bokar du de utflykter du önskar vara med på direkt hos din Scandoramaguide. Betalning av utflykterna sker via faktura efter hemkomst. På en del resmål måste vissa utflykter förbokas på grund av logistiska skäl. Se respektive resmål för ytterligare information.

Utflyktspaketet
Boka och betala Utflyktspaketet i samband med bokningen av din resa, senast en vecka före avresa, undantag förekommer. Det ger dig ett bättre pris samt skyddar mot eventuella prishöjningar.