Skip to main content

Allmänna villkor för paketresor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörs-föreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskil-da villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämp-ningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljnings-villkor för reguljära flyg), avvikande inkvarte-ringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet

Sverige: Läs mer om "Allmänna och särskilda villkor för paketresor" här >>

Norge: Les mer om "Alminnelige vilkår for pakkereiser" her >>

Sista minuten
28/11Julmarknad i Berlin 4 dagar, Mark Hotelfrån 2 995:-
28/11Julmarknad i Bremenfrån 3 495:-
28/11Julmarknad i Dresdenfrån 1 995:-
28/11Julmarknad i Goslar, Hotel Kaiserworthfrån 2 995:-
28/11Julmarknad i Hamburgfrån 3 495:-
Kontakta oss
Adress:
Scandorama
Box 4012
SE-203 11 Malmö